top of page
SZENTIMRE_webre-299.JPG

A HENTER CSALÁD A 18. SZÁZADBAN

A Henter család tagjai jelentős szerepet vállaltak a térség 18. századi történetében.  

A Henter család tagjai jelentős szerepet vállaltak a térség 18. századi történetében.  Nagy területeket birtokoltak a környéken, fontos széki tisztségeket töltöttek be és nagymértékben hozzájárultak a helybéli római katolikus templom bővítéséhez és felújításához. Tevékenységükről számos feljegyzés, nemesi összeírás, valamint az épített örökség emlékeinek kutatása során feltárt adat tanúskodik.

SZENTIMRE_webre-101.JPG
SZENTIMRE_webre-168.JPG
  • A Rákóczi-szabadságharc idején, 1703-ban Henter Benedek főkirálybírót a csíki hadakat fellázító Sándor János vicekapitány és Tamás Deák erőszakkal rávette, hogy Rákóczi hűségére esküdjön fel.

  • A 18. század elején a „népnyúzónak” tartott id. Henter Ádámmal fellázadt jobbágyai végeztek.

  • Henter László az 1740-es években alkirálybírói tisztet töltött be.

  • A család ezen Csíkszentimrére szakadt ágának bárói címét ifj. Henter Ádám szerezte meg 1754. május 20-án. A rangemelésben feleségével, petki Nagy Borbálával és három fiukkal: Antallal, Boldizsárral és Józseffel együtt részesült.

  • A család Habsburg-pártiságát jelzi az is, hogy a madéfalvi veszedelem után báró Henter Ádám házában ülésezett a székely határőrséget szervező bizottság, majd 1764. január 21-én az alcsíki századok a kúria előtt tették le az esküt a határőrezredbe való belépésre. Ezt követően lett 1765 áprilisában ifj. Henter Ádám Csíkszék főkirálybírója.

bottom of page